بوت کمپ مدیران

بوت کمپ مدیران

تاریخ برگزاری همایش: 22 و 23 آذر ماه 1402

مکان: بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده : پیشگامان عصر گفتگو

سخنران روز اول: دکتر بهزاد حسین عباسی

سرفصل های سخنرانی روز اول:

 • مدیریت بخشهای مختلف کسب و کار با هوش مصنوعی (عملی)
 • بررسی و آموزش مهارت های نرم برای موفقیت شغلی (عملی)
 • مدیریت هوش هیجانی و مهارتهای فردی (عملی)
 • مدیریت برند دیحیتال در اینترنت (عملی)
 • معرفی شاخصه های عارضه یابی
 • مشکلات تبلیغات، بازاریابی، فروش و CRM
 • تبپ شناسی مدیر و رهبر
 • کوچینگ منابع انسانی

سخنران روز دوم: دکتر محمود استقلال

سرفصل های سخنرانی روز دوم:

 • بررسی عوامل موثر در ارزش آفرینی و افزایش رضایت مشتریان
 • بررسی مفاهیم رضایتمندی و وفاداری مشتری و ارتباط آنها
 • مروری بر سطوح و عوامل افزایش وفاداری مشتری
 • مروری بر تکنیک ها و جنبه های افزایش قدرت برند
 • مروری بر فرآیند تهیه برنامه بازاریابی و برندسازی
 • دوره های برند سازی و بازاریابی تجارت بین المللی
فهرست