هفدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری

هفدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری

تاریخ برگزاری همایش: 21 خرداد ماه 1401

مکان: مرکز همایش های صدا و سیما ایران

برگزار کننده : پیشگامان عصر گفتگو

محورهای کنفرانس

  • بهره وری و نقش آن در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
  • بهره وری و مدیریت بهینه عملکرد و منابع سازمانی
  • خصوصی سازی و ارتقاء بهره وری و کیفیت
  • تذکر استراتژیک در ارتقاء بهره وری و توسعه کیفیت در سازمان
  • بهره وری و توسعه پایدار
  • بهره وری و نقش موثر نیروی انسانی
  • بهره وری در مدیریت شهری
فهرست