کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری 1402

ثبت نام هفدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری آغاز شد

تاریخ برگزاری همایش: 21 خرداد ماه 1402

مکان: مرکز همایش های صدا و سیما ایران

برگزار کننده : پیشگامان عصر گفتگو

محورهای کنفرانس:

  • بهره وری و نقش آن در اقتصاد
  • خصوصی سازی و ارتقاء بهره وری
  • تفکر استراتژیک در ارتقاء بهره وری
  • مدیریت بهینه عملکرد و منابع سازمانی
  • روش ها و متدهای نوین ارتقاء کیفیت
  • بهره وری و نقش موثر نیروی انسانی
  • بهره وری در مدیریت تولید
فهرست