همایش ها

همایش مدیر شایسته

[vc_empty_space]

همایش رضایت مندی مشتریان سال 99

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

همایش رضایت مندی مشتریان سال 97

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

همایش رضایت مندی مشتریان سال 96

[vc_empty_space]

همایش بهره وری ساختمان 93

[vc_empty_space]

دهمین همایش سراسری رضایتمندی مشتری

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]
فهرست